Đọc Truyện [LuNa]Nếu Luffy biết yêu... - GICUNGCO.ORG

Luffy x Nami.

Chuyện là Luffy đã được thông não về chuyện trai gái...

Oda-sama không có ý định ship couple trong OP. Với khao khát nhỏ nhoi, Ad viết cái này để thảo mãn ham muốn của bản thân. Ai như Ad thì cứ nhào zô đọc rồi tưởng tượng đỡ vậy.

Thân.

Truyện đang xem

Về tác giả