Đọc Truyện [Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!! - GICUNGCO.ORG

Quá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!"
Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.
-shipper: Khải Thiên- Thiên Nguyên.
- Truyện: Ngược, SE, cũng có thể HE (tùy cách nghĩ của mỗi người)
-note: fic KHÔNG có H, không cảnh hường phấn. Chỉ là tình cảm đơn thuần. (Mọi người gào rú cũng không có đâu)
®Nhân vật không phải của Key, nhưng vào fic, số phận của họ sẽ do Key quyết định®.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 22,944,583

Luợt xem: 6,514,924

Luợt xem: 7,392,728

Luợt xem: 1,630,657

Luợt xem: 4,990,094