Đọc Truyện Lòng Em Như Cát Bụi [FULL] - GICUNGCO.ORG

Yêu thầm mười năm, kết hôn ba năm, suốt mười ba năm, Thiệu Thanh Hòa đem lứa tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ đều cho hết cho Cố Cảnh Thiên, nhưng dù là như vậy, cũng không hơn được một cọng tóc gáy của người hắn yêu! Hắn rút đi xương của cô, bới ra gân của cô. uống đi máu của cô. Đến cùng, thậm chí dồn ép cô ở trước mắt hắn. Cô khổ sở tự đâm mình năm nhát dao, đây miệng yêu đương, tân phố đông lưu...
Nguồn iNOVEL

Truyện đang xem

Về tác giả