Đọc Truyện  Làm dâu cõi chết - GICUNGCO.ORG

" Âm dương nhãn ", " Đôi mắt âm dương " hay " Linh thị " là đôi mắt có thể nhìn thấy được cả cõi âm và cõi dương. Thường thì người có thể thấy được cõi âm và cõi dương là người được sinh vào lúc 00h ngày 15/7 âm lịch hoặc nguồn gốc có mang tính duyên định của " Âm dương nhãn ".

" Âm dương nhãn " có thể giúp họ thấy được không gian vô hình của linh giới bao gồm các linh khí, linh thể như quỷ thần,ma. Những người có " Âm dương nhãn " thường khiếp sợ khi thấy người cõi âm, nên một số người không thích khi họ có khả năng này....

" Ê!! Tử Thất...Này Lý Tử Thất mày có nghe tao gọi không vậy..."

Tôi giật mình quay lại thì thấy Tạ Linh Linh đang gọi mình, tôi thẫn thờ nhìn cô ấy rồi lên tiếng đáp:

" Chuyện j thế ? "

Tạ Linh Linh nói : " Câu đấy phải để tao hỏi mày, mày đọc cái j mà chăm chú đến nỗi tao gọi không thưa vậy? "

Tôi bất giác hỏi Tạ Linh Linh một câu nhưng ko hiểu sao tôi lại hỏi cô ấy câu này" Mày có tin trên đời này sẽ có một loại khả năng có thể thấy được cõi âm ko? "

...............

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 29,286

Luợt xem: 51,625

Luợt xem: 192,281

Luợt xem: 7,974,994

Luợt xem: 136,406

Luợt xem: 1,468

Luợt xem: 17,372,616

Luợt xem: 5,156

Luợt xem: 12,221,760

Luợt xem: 6,586,000