Đọc Truyện [ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thật - GICUNGCO.ORG

Nội dung ... chắc là như tên. Truyện viết chủ yếu là thỏa mãn hứng thú sáng tác, không hơn. Thấy thích thì các bạn đọc rồi cho t/g lời nhận xét nhé! ^^

Truyện đang xem

Về tác giả