Đọc Truyện (Kim Ngưu- Thiên Bình) Nữ tử thần biết yêu - HOÀN - GICUNGCO.ORG

Khi nữ Tử thần biết yêu,sau một quãng thời gian thoát khỏi quá khứ đau lòng
Và người bước vào trái tim nàng,là Thiên thần áo trắng
Hoặc có khi... Ta đã lướt qua nhau từ trước

Bìa ảnh lấy từ Pinterest

Truyện đang xem

Về tác giả