Đọc Truyện [ Kim Ngưu - Song Tử ] Mây và núi - GICUNGCO.ORG

Nội dung như tên, chỉ là truyện ngắn do t/g viết thôi. Chủ yếu là thỏa mãn hứng thú sáng tác truyện không hơn.

Truyện đang xem

Về tác giả