Đọc Truyện [KHR | Ngừng Đăng] Nhà Ngoại Cảm Tâm Linh - GICUNGCO.ORG

"Sự xuất hiện của tôi đã là điều vô lí lắm rồi, tại sao một kẻ như hắn lại tồn tại nhỉ?"

1. [KHR] Nhà Ngoại Cảm Tâm Linh.
2. [KHR + BnHA] Từ Mafia Hoá Hero.
3. [KHR + KNY] Mafia Chức Danh Diệt Quỷ.
4. [KHR + AOT] Cavallone Tiểu Thư Là Vợ Binh Trưởng.
5. [KHR + Diabolik Lovers] Vongola Tiểu Công Chúa.
6. [KHR + Brothers Conflict] Vongola Tiểu Công Chúa II.
7. [FGB:U + KHR] Kambe Tiểu Thư Đi Làm Mafia.
8. [KHR] La Mia Cielo.
9. [H! U-C + KHR] Umasou Doma.
10. (Tống Chủ) [KHR] Phí Bảo Kê Là [0] Yên.
11. (Tống Chủ) [KHR] Thế Lực Bảo Kê: Doraemonzu.
12. (Tống Chủ) [KHR] Kẻ Bán Thông Tin.
13. [KHR] Giotto, anh thắng rồi.
14. (Tống Chủ) [KHR] Mạnh mẽ để bảo vệ em.
15. [KHR] Không phải anh, không gả.
16. [KHR] Đừng từ bỏ, Elaine.
17. [KHR] Con Gái Hiệu Trưởng.

Truyện đang xem

Về tác giả