Đọc Truyện [KHR] Người ngoài cuộc-Tuyết Thì Thầm - GICUNGCO.ORG

Sau lại ta mới hiểu được, ta ở ngươi nhân sinh bên trong, từ đầu tới đuôi chỉ là cái người ngoài cuộc. Đọc cảnh cáo: Tự mình thỏa mãn văn 【 các ngươi nói cái gì ta cũng không biết lắc đầu hình thức ABO giả thiết Nhưng là bổn văn cẩu huyết ngược tâm ngược thân thiên lôi rất nhiều, tuy rằng ở nỗ lực bảo trì nhân vật không OOC, nhưng vẫn là tránh không được ( mắt lé Cho nên thỉnh ngược điểm thấp GN thận nhập, miễn cho nát BLX ( thổ hạ tòa Bệnh kiều hài thận nhập! Còn có có điểm hơi thánh mẫu hướng Tsunayoshi thận nhập! Tag: Ân oán tình thù ngược luyến tình thâm trời xui đất khiến gia giáo Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sawada Tsunayoshi, lục đạo hài ┃ vai phụ: Mặt khác gia giáo chúng, thiển kiến tuyết nại tử ┃ cái khác: Hài cương, 6927

Truyện đang xem

Về tác giả