Đọc Truyện [KHR] (All27) Hoa đào năm trước - GICUNGCO.ORG

...Trước sau chẳng thấy mặt người, hoa đào năm trước còn cười gió đông.

____________________
*Đồng nhân KHR.
*Series(?)
*Omega-verse (AxB).
*NP.
*OOC.
*Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, không bàn logic, rời xa nguyên tác.
*Nhân vật thuộc về Amano Akira-sensei.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,786,652

Luợt xem: 6,459,867

Luợt xem: 3,911,948

Luợt xem: 856,289

Luợt xem: 19,335,924