Đọc Truyện [KhôngCP]Sổ tay phản công của nam phụ (XN)_ Đường Trung Miêu - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Đường Trung Miêu

Thể loại: Xuyên việt

Tình trạng: Hoàn

Số chương: 162c

Tình trạng edit: Đang tiến hành.

Ngày 10 tháng 6 bắt đầu viết.

Tô tô tô, sung sướng thoải mái!

【 Khụ khụ, ta biết có chút ngắn gọn, nhưng ta đã tận lực, cầu thu lưu trốn một cái ô ô ô 】

Toàn bộ hành trình theo lộ tuyến dễ dàng thoải mái, hố phẩm có bảo hộ, các tiểu thiên sứ thích thu trốn a a đát (du ̄3 ̄)du╭

Nội dung nhãn hiệu: Hệ thống xuyên nhanh xuyên sách sảng văn.

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đoàn Thanh Ân | vai phụ: đã định | cái khác: tô thoải mái

Ngày edit: 27/7/2019

🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱

Truyện đang xem

Về tác giả