Đọc Truyện [Khải Thiên] Xác Sống - GICUNGCO.ORG

Nghe tên fic có thấy rùng mình không?
Thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ đâu!
Vương Tuấn Khải là 1 nhà báo năng nổ, trong 1 lần đi săn tin đã gặp xác sống Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Duyên Tiền Định!
Cậu Khải quả cảm rước cái xác nhỏ về ở chung nhà, rồi....
Muốn biết tiếp thì đợi chap 1 nha!
Tóm tắt thế thôi!
~ Vũ Vũ ~

Truyện đang xem

Về tác giả