Đọc Truyện [Khải Thiên] Chạm tới trái tim - GICUNGCO.ORG

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã đi bên nhau được 1 chặng đường khá dài rồi. Longfic sắp tới là Chạm tới trái tim sẽ xoay quanh câu chuyện Khải Thiên từ những ngày đầu mới gặp nhau, về những cảm xúc phút ban đầu.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,030,994

Luợt xem: 6,919,775

Luợt xem: 5,245,024

Luợt xem: 4,894,622

Luợt xem: 21,094,577