Đọc Truyện Kẻ trộm ngốc ( VegasPete ) - GICUNGCO.ORG

Là một vũ trụ khác của VegasPete. Tính cách sẽ không tương đồng hoàn toàn.

__________________________

Là một tên trộm vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề. Không ngờ chủ nhà đầu tiên trong cuộc đời của cậu lại là một ác ma đáng sợ như vậy.

Pete hối hận rồi. Những tháng ngày sau này của cậu. Thật sự không ổn rồi.

___________________________

Cặp chính: VegasPete.

Truyện này viết theo hướng giải trí, nên sẽ hơi trẻ trâu, mọi người lưu ý trước khi nhảy hố chứ không lại chửi tác giả xàm là tác giả buồn 2844 ngày.

Truyện đang xem

Về tác giả