Đọc Truyện Kẻ Sát Nhân. [YAOI, YANDERE, H+] - GICUNGCO.ORG

Khi hai kẻ sát nhân yêu nhau thì sẽ như thế nào?

P/s: văn thô tục.

Truyện đang xem

Về tác giả