Đọc Truyện Kẻ Sát Nhân. [YAOI, YANDERE, H+] - GICUNGCO.ORG

Khi hai kẻ sát nhân yêu nhau thì sẽ như thế nào?

P/s: văn thô tục.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 71,351

Luợt xem: 352,974

Luợt xem: 32,291

Luợt xem: 176,663

Luợt xem: 219,011

Luợt xem: 95,820

Luợt xem: 88,677

Luợt xem: 159,795

Luợt xem: 52,824

Luợt xem: 52,053