Đọc Truyện Kẻ du mục - GICUNGCO.ORG

Màu xanh là bầu trời...cả một bầu trời!
Màu xanh là đại dương...cả đại dương rộng lớn!

Truyện viết thời trẻ trâu....


Fic teen, chậm nhiệt,mình chăm chút hơn về những trải nghiệm của tuổi trẻ, tình cảm chỉ là phần nhỏ nhỏ trong mẫu chuyện này... Fic không quá trao chuốt, ngôn ngữ bình dân đại trà, có phần nam bộ...

Cuộc hành trình của một thiếu nữ 21 tuổi và lắm cái trùng hợp dẫn đến định mệnh đời cô ấy...

Sam.


27/11/2021
12/3/2022

Truyện đang xem

Về tác giả