Đọc Truyện KAISHIN. BÀI TỔNG HỢP - GICUNGCO.ORG

• Mình sẽ tổng hợp một số fanart kèm nguồn ở đây (nếu được thì mình sẽ kèm theo link bài viết) có thể có một số mình sẽ dịch nếu có bản Eng, còn tiếng Trung, Nhật..etc thì mình e là mình sẽ không dịch được, mong các bạn thông cảm!

• Mong các bạn không đem fanart đi nơi đâu khác, và cũng như bản dịch của mình.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 19,335,301

Luợt xem: 6,459,714

Luợt xem: 3,911,308

Luợt xem: 4,786,592

Luợt xem: 856,249