Đọc Truyện |Jungkook| Ái Tình - GICUNGCO.ORG

Couples: Jungkook x you và các couple còn lại.

Summary: Thiên thần, thần chết và con người. Ba giống loài vốn đã định sẵn ba khoảng trời không thuộc về nhau. Liệu có tồn tại cái ngoại lệ của quy tắc ấy không?

Truyện đang xem

Về tác giả