Đọc Truyện jjk • Trách Nhiệm Đến Yêu Đương - GICUNGCO.ORG

Tình đầu là tình khó quên, Jeon Jungkook cũng giống vậy. Gã chọn yêu thương chăm sóc đứa trẻ ấy vì nghĩ rằng đấy con của mình. Sự thật có phải thế? Đây là lần đầu gặp nhau?

"Chú chịu trách nhiệm vì cháu là con ruột sao?".

"Lúc đầu là vậy, giờ thì không".

© Ý tưởng fic là của Hazel, nếu có trùng lập hay "đạo văn" thì xin mọi người nói với tôi, tôi sẽ chỉnh sửa thích hợp. Không có hashtag "loạn luân" hay gì đâu!

Truyện đang xem

Về tác giả