Đọc Truyện [JiKook] [ AllKook] Đến Chơi Với Em Nào - GICUNGCO.ORG

CẢNH BÁO 18+

TỪ NGỮ NHẠY CẢM,H CAO

JUNGKOOK VỚI MÌNH LUÔN LÀ BOTTOM

Em nó ra đời sau khi mình đói fic Jikook TTvTT

Hầu như chap nào cũng 18+ nhé


6 daddy x 1 baby

Truyện đang xem

Về tác giả