Đọc Truyện [JAESAHI] 14 ngày bên cậu - GICUNGCO.ORG

Nếu phải ở cùng bạn thân trong 14 ngày giãn cách thì có thì mối quan giữa chúng ta liệu có thay đổi?
------------
Fic đảm bảo 200% HE, không HE au xin tặng bạn đọc một anh bạn thân soft như anh Yoon để chúng ta không phải tị với anh Hamada =))))))))
Lấy danh dự của thuyền viên thuyền Jaesahi ra thề! Xin thề! Xin thề! Xin thề =))))))))

Truyện đang xem

Về tác giả