Đọc Truyện [Horoscope] Ngôi trường ma ám  - GICUNGCO.ORG

Một tin nhắn được gửi từ một tài khoản bí ẩn mời tất cả học sinh của khoá học 20XX-20XY về trường Horoscope họp mặt. Thật không may, tất cả đã bị lừa, sau nhiều năm ra trường, họ không biết rằng ngôi trường này đã bị ám. Những người có thể cứu lấy ngôi trường này chính là mười hai học sinh đã tốt nghiệp khóa học 20XX-20XY...

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,097

Luợt xem: 30,758

Luợt xem: 1,566,982

Luợt xem: 24,562

Luợt xem: 26,913,666

Luợt xem: 704,465,655

Luợt xem: 18,342

Luợt xem: 7,747,531

Luợt xem: 17,430,433

Luợt xem: 34,690