Đọc Truyện [Horoscope] Cung Song Ngư - GICUNGCO.ORG

Song Ngư (♓) là cung chiêm tinh thứ mười hai trong Hoàng Đạo, có nguồn gốc từ chòm sao Song Ngư.
Là một trong 3 cung thuộc nguyên tố nước (cùng với Thiên Yết và Cự Giải), và là một trong 4 cung biến đổi (cùng với Nhân Mã, Song Tử và Xử Nữ).

Truyện đang xem

Về tác giả