Đọc Truyện [Horoscope] Cung Song Ngư - GICUNGCO.ORG

Song Ngư (♓) là cung chiêm tinh thứ mười hai trong Hoàng Đạo, có nguồn gốc từ chòm sao Song Ngư.
Là một trong 3 cung thuộc nguyên tố nước (cùng với Thiên Yết và Cự Giải), và là một trong 4 cung biến đổi (cùng với Nhân Mã, Song Tử và Xử Nữ).

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 3,169,051

Luợt xem: 145,630,636

Luợt xem: 2,812,646

Luợt xem: 1,580,660

Luợt xem: 45,597,901

Luợt xem: 5,995,012

Luợt xem: 39,922,287

Luợt xem: 8,523,612

Luợt xem: 224,027,800