Đọc Truyện [Hoàn][VerKaiYuan][Cao H]Chính Là Cậu - GICUNGCO.ORG

Thể loại: Tài xế kiêm bảo tiêu cường ngạnh ôn nhu công X cấm dục dâm đãng song tính thiếu gia thụ.
Edit: Nấm Rơm
Chuyển Ver: Kết
CP: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Lục Ngũ X Phương Thành Thu)

Vương Tuấn Khải chợt nhìn người phía dưới một cách chán ghét không hề chú ý người bên dưới hắn bị hắn làm cho thần chí mơ màng, mất đi ý thức.

Làm đến hơn nửa đêm. tuy rằng hắn cũng ra nhưng ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt mà thôi.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,645,254

Luợt xem: 17,481,828

Luợt xem: 109,410

Luợt xem: 6,011,564

Luợt xem: 26,512,538

Luợt xem: 2,299,381

Luợt xem: 48,215,801

Luợt xem: 42,439,903

Luợt xem: 746,221

Luợt xem: 35,027