Đọc Truyện [HOÀN] Truy - Chích Thì Giới 99 - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Truy (Theo đuổi)
Tác giả: Chích Thì Giới 99
Số chương: 15
Đối chiếu giữa raw và nguồn convert: Vespertine (koanchay)
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, 1v1

Editor: Sắc Xanh Lam | Miêu

Truyện đang xem

Về tác giả