Đọc Truyện [HOÀN TG2][Xuyên Nhanh] Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ - GICUNGCO.ORG

◾ Tên truyện: Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
◾ Tác giả: Muội Muội Thích Ăn Thịt
◾ Tình trạng bản gốc: hoàn thành - 437 chương
◾ Edit: Love Sweet Team (từ chương 1-16 do Bạch Ngọc Sách edit)
◾ Tình trạng edit: hoàn thế giới 2
◾ Convert: Ánh Nguyệt @wiki | nunhihong
◾ Bìa: Ly Châu
◾ Ngày đào hố: 5/7/2018
◾ Ngày lấp: 10/3/2019

✅ Văn án:

Tô Vãn là một kẻ hủy diệt thế giới! Cô lấy thân phận "Vật hy sinh bạn gái cũ", xuyên qua các thời không khác nhau, chấp nhất với niềm vui làm cách nào hành hạ nam nữ chính ----- Cô chỉ cố chấp với niềm vui làm cách nào để giết chết nam nữ chính, hoàn toàn là tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, không kể ranh giới....

Trên đời không có nam nữ chính không thề chia rẽ, chỉ có bạn gái cũ không đủ cố gắng~

❎ Lời nói từ team:
➡ Thế giới 1 (chương 1-16) của truyện đã được nhà Bạch Ngọc Sách dịch hoàn chỉnh. Team đã xin phép nhà Bạch Ngọc Sách để được reup lại TG1 và nhà Bạch Ngọc Sách đã cho phép.
➡ Team bắt đầu edit từ thế giới 2 của truyện, tức chương 17 trở đi.

Truyện đang xem

Về tác giả