Đọc Truyện [Hoàn]  Hắn Tựa Lưu Tình-Ngụy Tùng Lương - GICUNGCO.ORG

Tác giả : Ngụy Tùng Lương 魏丛良
Số đo ba vòng: ABO, đổi công, gương vỡ lại lành, chướng ngại tâm lý, hiện đại, HE
Nguồn Raw + QT: Trường Bội, https://qtdammy.blogspot.com/2019/06/han-tua-luu-tinh-nguy-tung-luong.html
Nhân vật chính: Ôn Hành Vũ - Ôn Lưu Tình

Nguồn truyện mình có để.
Đây là truyện do mình thấy hay nên edit chưa được sự cho phép của tác giả, edit hoàn toàn phi thương mại, không cho phép mang ra ngoài, chỉ đăng ở trang wattpad của mình, không chuyển ver.
Không mang ra bất kì trang web nào khác. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cám ơn.

Truyện đang xem

Về tác giả