Đọc Truyện Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL] - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa!

Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu

Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了

Tác giả: Đồng Vinh

Edit & beta: Nại Nại

Tình trạng: Hoàn thành [92 chương + 24 chương ngoại truyện]

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt, ngược, hào môn thế gia, trước nữ truy sau nam truy, gương vỡ lại lành, trước ngược nữ sau ngược nam

Nữ chính: Lý Nhiễm

Nam chính: Hạ Nam Phương

Các nhân vật phụ: Vu Hồng Tiêu, Vu Hiểu Hiểu, Ôn Trường Ninh, Trần Tề Thịnh...

Truyện đang xem

Về tác giả