Đọc Truyện [AllTake] Đuổi Bắt - Hoàn- - GICUNGCO.ORG

[Đuổi bắt]

-cp chính : AllTakemichi


-OOC
-không theo nguyên tắc

Ngày bắt đầu : 17/11/2021
Ngày hoàn : **/**/****
Số chap: 37 chap chính (Chưa update ngoại truyện)

-> Không dính líu tới cốt truyện chính <-

*Lưu ý:
Không reup/stolen/copy

Truyện đang xem

Về tác giả