Đọc Truyện [HaJeongwoo] Lớp trưởng, lớp phó, tụi mày có thôi đi không? - GICUNGCO.ORG

Haruto công khai tán tỉnh Jeongwoo nhưng mãi không dám tỏ tình, Jeongwoo biết người ta tán tỉnh mình nhưng lại không dám nói ra. Vậy là cả hai đều im lặng.
Cái lạ là hai người đều thoải mái trong cái mối quan hệ không rõ ràng của bọn nó. Chuyện này làm cả cái lớp 11/1 mệt mỏi hết sức..."Lớp trưởng,lớp phó, tụi mày có thôi đi không?" hay tổng hợp mấy câu chuyện không đầu không cuối về HaJeongwoo phiên bản lớp học.

Truyện đang xem

Về tác giả