Đọc Truyện {H văn} Dục nô - Papapa - GICUNGCO.ORG

Convert: Vespertine & Hanlac

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 37 chương

Văn án:

Tô Oánh cho rằng giữa cô và Thương tiên sinh chỉ có quan hệ giao dịch, cho nên cô theo nghĩa vụ sắm đủ các vai nhân vật. Nhưng đột nhiên có một ngày, ánh mắt Thương tiên sinh nhìn cô lại thay đổi.

Khi xiềng xích và roi da chạm vào người, dục vọng hỗn loạn đau đớn cứ thế mở ra.

.
.
.

Nhảy hố 19/04/2021
Lấp hố 17/09/2021

Truyện đang xem

Về tác giả