Đọc Truyện [H+SM+NP] Thế giới mê hồn - GICUNGCO.ORG

Lão tử cứ thế xuyên vào nữ chính thịt văn phải XXOO với vài anh nam chính. Hỗn đản! Không tình nguyện thì sao chứ? Không tìm được đường về thôi.
Vì trở về, lão tử nhẫn, rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới tình đã giăng.
4P thì sao chứ? Trước chấp nhận được thì bây giờ vẫn chấp nhận được. Không sao cả. Chỉ là nhiều thêm một người, nhiều thêm một cái miệng và một đệ đệ thôi.
Kiếp trước xử nữ 27 xuân xanh chưa nếm mùi đời, kiếp này lần đầu cứ mơ hồ cho đi. Lão tử không cam tâm....

Truyện đang xem

Về tác giả