Đọc Truyện Gọi em là người nhà - Taekook - Hoàn - GICUNGCO.ORG

-Học trưởng Kim Taehyung đã mê mệt em rồi phải không ?

- ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được.

...

- Bạn học Jeon là cái gì của học trưởng Kim vậy.

- Họ là người nhà đấy.

- Họ là anh em sao ?

- Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Jeon hỏi học trưởng duy nhất một câu.

- Hỏi ?

- " Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới ?"


______

Thanh xuân vườn trường + HE.

Truyện đang xem

Về tác giả