Đọc Truyện [Full] Liệt Hỏa Kiêu Sầu - Priest - GICUNGCO.ORG

Trên đỉnh dung nham, có tro tàn chưa cháy hết.
Cổ xuyên kim, niên hạ.

Cp: Thịnh Linh Uyên x Tuyên Cơ

Cre: Lưu Niên Tự Thủy.

Truyện đang xem

Về tác giả