Đọc Truyện Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu Lương - GICUNGCO.ORG

Tên Hán Việt: Trùng sinh chi tái vi hầu môn phụ (重生之再为侯门妇)

Tên khác: Sống lại, lần nữa làm con dâu hầu môn

Tác giả: Tô Tiểu Lương (苏小凉)

Độ dài: 123 chương chính văn + 3 phiên ngoại

Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬

Tình trạng: Hoàn

Nguồn:
Convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=96646
Tiếng Trung: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1751345

Truyện đang xem

Về tác giả