Đọc Truyện Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn Vãn - GICUNGCO.ORG

Tên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Toàn quân thiên hạ (宫闱血: 还君天下)

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚)

Thể loại: cổ đại, cung đấu
Tình trạng: đã hoàn

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Design: Chopper57

Độ dài: Quyển 1: 60 chương; Quyển 2: 11 chương + 1 Kết thúc

Nguồn tham khảo tiếng Trung: https://www.bhzw.cc/book/56/56584/index.html

.
.
.
.
.

Hoàn 03/06/2019

Truyện đang xem

Về tác giả