Đọc Truyện Focus on U - JUNGKOOK - GICUNGCO.ORG

✉ Ở một đất nước xa lạ, một thành phố xa lạ, đột nhiên ánh mắt chạm phải em, và... yêu em ~

✍ A fanfiction was written by Minnie ✩
| Starting Day: 2021.11.22 |

Do not copy if you don't get my permission.

Truyện đang xem

Về tác giả