Đọc Truyện [Fanfiction] Kim Taehyung | Em Là Của Một Mình Kim Taehyung Này  - GICUNGCO.ORG

"Ami à, em có muốn chúng ta trở thành chủ trang trại dâu giống như cậu em không? Hằng ngày anh sẽ bón phân, còn em tưới nước, cuộc sống hạnh phúc biết bao"

"Thôi bớt mơ mộng đi"

Đừng đọc chùa nha mọi người! Hông dui đâu :(((

Truyện đang xem

Về tác giả