Đọc Truyện Fanart Tổng Hợp [ORV] - [TCF] - [S-Classes] - GICUNGCO.ORG

CP: Yoo Junghyuk (Yoo Jonghyuk) x Kim Dokja (Toàn trí độc giả)

Sung Hyunjae + Han YooHyun + Song Taewon x Han Yoojin (Cấp S mà tôi dưỡng thành)

Choi Han + Alberu x Cale (Kẻ vô lại gia đình bá tước)

Bản dịch không chính xác 100%

Truyện đang xem

Về tác giả