Đọc Truyện Evans Brothers - Anh em nhà Evans - GICUNGCO.ORG

Nhà có ba anh em, tên anh cả thì nóng tính, bình thường rất vui vẻ. Và khá điên...
Con em út thì cay nghiệt hệt cái tên của nó.
Còn tên anh ba ? Lạc loài ! Hắn chẳng giống hai người anh em của mình gì cả.
Nói chung, nhà Evans rất hỗn loạn, làm những điều điên rồ khó ai hiểu.
-----------
Lại sinh truyện nhưng chưa end mấy truyện & fic khác :)
Thôi, đừng quan tâm !
***
Written by: Biu - TBM (Victor)
Edited by: Biu - TBM (Victor)

Truyện đang xem

Về tác giả