Đọc Truyện [EnzoAlice] Chuyện tình đôi bạn trẻ - GICUNGCO.ORG

Theo wiki
Enzo: 17
Alice: 16
-NOTP THÌ LƯỚT ĐỪNG ĐỌC MẤT CÔNG KHÓ CHỊU
[TẤT CẢ CHỈ LÀ TỰ BỊA RA KHÔNG HỀ CÓ TRONG CỐT TRUYỆN HOẶC CHỈ DỰA MỘT VÀI CHI TIẾT ĐỂ LOGIC MẠCH TRUYỆN HƠN]

ẢNH OTP NGOẠI TRỪ TÔI EDIT CỦA GÀ THÌ TấT CẢ ĐỀU DO TÔI VẼ

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 2,975,115

Luợt xem: 4,762,282

Luợt xem: 17,375,400

Luợt xem: 7,723,567

Luợt xem: 1,610,834

Luợt xem: 4,669,594