Đọc Truyện [End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi ! - GICUNGCO.ORG

Đọc đê , nhào vô đọc đê 🤣

Couple : Ngọc Hải - Văn Toàn
Duy Mạnh - Hồng Duy
Xuân Trường - Công Phượng
Văn Hậu - Quang Hải
Tiến Dũng - Đình Trọng (ss2)
Trọng Đại - Văn Đức (ss2)

Cùng một số nhân vật khác

Truyện có nhiều yếu tố hành động như phim rất ảo và nhảm cân nhắc trước khi xem - nhân vật trong truyện sẽ được cập nhật theo từng cốt truyện ❤️

Truyện đang xem

Về tác giả