Đọc Truyện EN of Love: LOVE MECHANICS - Tình yêu rắc rối của chàng kỹ sư - Lỡ yêu đàn anh - GICUNGCO.ORG

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS
(Tình yêu rắc rối của chàng kỹ sư - Lỡ yêu đàn anh)
Tác giả: Faddist
Bản gốc tiếng anh: NewBeginning5
Bản dịch tiếng Việt: Lincoln - ThaoNhu_Tran
Số chương: 33 - Đã hoàn thành, 3 chương special (Phần 1)
Vietrans: HOÀN THÀNH
Truyện chỉ được post tại: fanpage https://www.facebook.com/notyourbusiness1003/
và wattpad ThaoNhu_Tran.
Truyện đã xin phép tác giả và người dịch bản tiếng anh. Bản dịch tiếng việt là bản phi thương mại.
Do not take out without permission
--
CHỜ BETA

Truyện đang xem

Về tác giả