Đọc Truyện Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn ) - GICUNGCO.ORG

Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến.
Ngược tâm , ngược thân , sinh tử văn , HE.
Cảnh sát , vô tâm công sau hóa trung khuyển công - nhược thụ.
Tác giả : Lương

Truyện đang xem

Về tác giả