Đọc Truyện Pain of the past! ( Allmin) - GICUNGCO.ORG

"Hãy quên những nỗi đau em đã trải qua ấy đi, anh sẽ bù đắp bằng tất cả những gì có thể cho em"

*Truyện chỉ là tưởng tượng. Bạn nào nghiêm túc xin đừng đọc cảm ơn"

Truyện đang xem

Về tác giả