Đọc Truyện [EDIT] Trêu chọc hôn nhân | Dạ Tử Tân - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Trêu chọc hôn nhân.

Tác giả: Dạ Tử Tân.

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, HE.

Số chương: 66 chương chính văn + 27 phiên ngoại.

Editor: LQNN203.

Thiết kế bìa: Fan Ruột Bánh Mì.

📢Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup hay chuyển ver.
📢Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad LQNN203.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 19,337,212

Luợt xem: 856,384

Luợt xem: 4,786,757

Luợt xem: 3,913,192

Luợt xem: 6,460,147