Đọc Truyện [EDIT] NGỰA HOANG - HÔI KIẾM NHƯ VŨ - GICUNGCO.ORG

Tác giả : Hôi Kiếm Như Vũ.
Editor : Đào Vị Quất.
Ngày lọt hố : 08/04/2022.
Số chương : 52.
Tình trạng : đang tiến hành edit.
Thể loại : ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, thiên chi kiêu tử, HE.
Nguồn ảnh : 踏月锦 trên gracg.com
⚒ Truyện dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi chỗ khác.
Chỗ nào khó mình sẽ bỏ qua hoặc tự edit theo ý hiểu, có gì sai sót mong mọi người có thể góp ý.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 5,960,029

Luợt xem: 1,563,943

Luợt xem: 10,446,033

Luợt xem: 45,168,172

Luợt xem: 6,803,754

Luợt xem: 39,698,482

Luợt xem: 2,758,187

Luợt xem: 8,488,450

Luợt xem: 25,523,813

Luợt xem: 3,595,965