Đọc Truyện [Edit][Nalu] Bà Xã Thần Thánh - GICUNGCO.ORG

Author: ss Rồng

Edit: Su Nguyễn

Pairing: Nalu

Genre: SA, Pink, HE

Rating: 13+

Status: Hoàn

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

Summary: BÀ XÃ AH! CÓ CHẾT ANH CŨNG CHƯA HẾT YÊU EM.

Truyện đang xem

Về tác giả