Đọc Truyện [EDIT]Mau Xuyên Hệ Thống~Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên - GICUNGCO.ORG

~ Tác giả: Khẳng Chi
~ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh
~ Nguồn: https://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-he-thong-nam-chu-dung-nong-lon-WTY3We8h7COnon4i
~ EDITOR: Mon

Trích Đoạn:
" Cậu vẽ tớ, về sau tớ chính là người của cậu, nhưng cậu không được chơi xấu!"

"A?" Tử Bạch có điểm ngốc ngốc mở to hai mắt.

Truyện đang xem

Về tác giả