Đọc Truyện [Edit - Hoàn] Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn - GICUNGCO.ORG

Hán Việt: Hào môn tối điềm phu thê
Tác giả: Ma An
Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/hao-mon-nhat-ngot-phu-the-XqxallS4CCFjhGGO
Tình trạng convert: Hoàn
Tình trạng edit: Đang tiến hành.
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Đô thị tình duyên

Cảm ơn bé @halam1235 đã làm bìa mới ủng hộ truyện nha 🥰

--

Thể loại hào môn và showbiz là sự kết hợp mà mình ưng ý nhất, cũng thích đọc nhất đó, dù mới edit một truyện nhưng cũng xin phép được mở chiếc hố này. Khi nào trông có vẻ ổn ổn rồi thì mình sẽ từ từ lấp hố. Nhưng mà truyện này hay lắm, các bạn cứ yên tâm mà đặt gạch chờ lấp hố nha.

Truyện đang xem

Về tác giả